wiara

Często ostatnio uczestniczyłam w rozmowach z moimi przyjaciółmi oraz pacjentami dotyczących o duchowości i przekonań, wiary i chciałbym z wami podzielić się swoim doświadczeniem.

Pierwszym pytaniem, które należy zadać,\czym jest wiara?

Wiara jest po prostu czymś, co mówisz, czym żyjesz. Wiara jest wszystkim , oddechem, modlitwą. …w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy…. jak masz serce otwarte to przyjmujesz i dajesz…to jest prawda twych słów i wiary w siebie to jest twoja wewnętrzną i zewnętrzna prawdą. Dla mnie wiara jest potęga…Dz.24-26 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką  i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko… Wiara w Niego mnie nie ogranicza jest wszystkim . . Moja własna duchowa prawda jest taka, że ​​„Wszystkie drogi w górę prowadzą do Boga , my wszyscy Wybieramy własną ścieżkę, życia naszego własnego zrozumienia Boga.

Jedyną odpowiedzią, jaką mogę ci dać, jest to, że warto zawsze wierzyć , zaufać i kochać…

Faktem jest, że gdyby każdy człowiek mógł zaakceptować swoje prawo do własnych przekonań, świat byłby lepszym miejscem, niestety, Ego zawsze wydaje się kopać z ludźmi, którzy chcą być lepsi od swoich sąsiadów i pozornie znając więcej niż oni. Pozwól sobie na wewnętrzną radość przebywania ze Stwórcą a będziesz szczęśliwy…

Scroll to Top