O mnie – doświadczenia z mojej historii życia

Minęło już czterdzieści lat, odkąd zaczęłam pisać medytacje i własne refleksje na temat natury otaczającego świata. Tę cezurę wyznacza moment, gdy pojawili się w moim otoczeniu prawdziwi mistrzowie duchowi, którzy inspirowali i oświetlali moją ścieżkę rozwoju. Ich cenne wskazówki ukierunkowały moje wysiłki na właściwe tory. Nie uważam siebie za nauczyciela, ponieważ nigdy nie przestałam być uczniem. Często zdarza się, że w moich duchowych nocnych podróżach piszę więcej, słyszę głębiej i dotykam najczystszego piękna. Celem tej publikacji jest próba wskazania właściwej metody nauczania, która wykształciła się w trakcie tego procesu. W miarę moich skromnych możliwości, kieruję moje dzieło do wykwalifikowanych nauczycieli, ale też do tych, co zaczynają swoją duchową drogę w poszukiwaniu wewnętrznego dziecka, w odnajdowaniu wewnętrznego domu i komunikowaniu się z nimi w trakcie rozmów duszy.
Nie jest to łatwe bez dobrego startu. Dlatego pojawiła się myśl, a wraz z nią moje małe dzieło,  jako narzędzie pomocne w rozwoju duchowej ścieżki. Wszystkie jego elementy powstały w oparciu o medytacje na łonie natury i podczas nocnych rozważań. Utrwalając na zdjęciach piękno, które towarzyszyło mi podczas tych doświadczeń starałam się przybliżyć wszystko to, co dostrzegałam wtedy duszą i sercem, a co towarzyszy mi po dziś dzień.

Scroll to Top