Zarządzaj swą rzeczywistością …

Całe życie pouczano nas;-

– co masz robić, jak postępować, do czego dążyć jak szanować siebie i innych. To my sami decydujemy;- ja, ty on, ona kształtujemy swoją warstwę świata. Jesteśmy sprawcami swej rzeczywistości. Posłuchaj głosu swego serca, kto go nie słucha ten dopuszcza się błędów . Zarządzaj swą rzeczywistością . Nie puszczaj swych myśli samopas. Czy w twoich w myślach nie ma wątpliwości? Wyłącz je spokojnie i zdecydowanie a zobaczysz, że rzeczy nie możliwe staja się możliwymi, może się okazać że napotkasz trudności które potem okażą się lekcją… Kieruj się intencją a ona stanie się nawykiem, nic nierób nie myśląc skoncentruj się na intencji i na celu …wyobraź sobie że twa intencja się urzeczywistni, Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku Joanna

Scroll to Top