Światło Twojej Łaski jest ze mną

Światło Twojej Łaski Ojcze jest ze mną
Czuję światło prowadzące nas drogą do domu
to powrót do swego wewnętrznego domu
Widzę światło, istotę naszej duszy.
Jestem lekki, w sercu wiem jestem twym dzieckiem
Jesteśmy światłem, razem jesteśmy całością.
więcej wiesz jak myślisz pozwól mi
Śpiewać jak ptaki
Rosnąć jak drzewa

chwalić cię z jutrzenką poranną na niebie
Wybieram życie w pokorze w miłości
Jestem radością Jestem pokojem
Nie wybieram więcej strachu
Nie wybieram więcej wstydu
Wybieram życie w miłości
Jestem światłem, jestem łaską
jestem dzieckiem Bożym
chcesz żyć swoim życiem szybować z orłami
wiedzieć kim jestem
co chcę robić ze swoim życiem
rozwiń piękno magicznego myślenia
świadomie w rzeczywistości
oddzielając ją od fantazji żyjąc w prawdzie
odkrywaj swoją moc w źródle ciszy medytacji
czy wiesz jak wiele masz w sobie mocy
by być tym kim jesteś naprawdę
mogę ufać światu polegać na sobie
jestem wyjątkowy jedyny w swoim rodzaju bo zawierzyłam bezwarunkowej miłości w wdzięczności . Joanna

Scroll to Top