Życie jest darem

życie jest darem  jest  łaską…

Mam świadomość, że każdy dzień i każda chwila mojego życia jest łaską i Jego darem.

Warto żyć tak, jak gdyby miało nie być jutra, czyli tak, żeby nie musieć niczego poprawiać, niczego żałować. Po prostu być…Tu i teraz

Scroll to Top