Wiara …czym jest dla Ciebie?

Człowiek, który ma wiarę wierzy w Boga, ma głęboką więź z Bogiem. Może najpełniej przeżywać swoją wartość, gdyż od Niego samego ją otrzymał.
Wpływ poczucia własnej wartości ma wpływ na jakość naszego życia.
Czy w Tobie występuje obniżenie lub brak poczucia własnej wartości?
Czy wiesz co znaczy ważność?Każdy z nas jest ważny. jesteś cząstka wszechświata. Każdy ma coś do zrobienia jest wyjątkowy – ma swoje powołanie. Pozwól komuś być ważnym w twoim życiu pozwól sobie być ważnym czym jest ważność? Przyjmij świat takim jakim jest pozwól sobie na luksus bycia sobą, pozwól osobie która jest z tobą by ten luksus przebywania z tobą dał jej lub jemu szczęście, pozwól sobie na bycie szczęśliwym , pozwól sobie na posiadanie wad , i przekieruj uwagę na zalety. Jesteś wart wszystkiego co najlepsze zawsze kochamy o tych o których się troszczymy , zatroszcz sie o siebie odbicie wyruszy ci na spotkanie co wysyłasz w świat, do drugiego człowieka to wraca do ciebie. Jest to jak łańcuch sprzężenia zwrotnego wysyłasz w świat miłość ją się przepełniasz wysyłasz lęk , nim sie napełniasz , wysyłasz strach niemoc żyjesz … Ocal siebie przyjacielu…

Czas to uwrażliwiać się na potrzebę szacunku do samego siebie uczyć asertywnych zachowań, przebaczania sobie. pozwól sobie na
Odkrycie, zdobywanie szacunku, godności siebie . Pozwól sobie dzielić się chętnie z innymi tym, co wartościowe,miej dobry kontakt ze swoimi uczuciami, pragnieniami,
zakorzeniony w byciu tu i teraz dobrze mi tutaj w tym miejscu, tu mogę się zrealizować siebie .. ocal siebie słuchając krytyki otwórz się na współpracę z innymi . Naucz się
przyjąć dary, pochwały, prezenty, dziękować, przepraszać,
nie muszą gorliwie, z wysiłkiem zdobywać wartości przez działanie,
czują się wartościowi, gdy nie działają gdy odpoczywają,
nie są perfekcjonistami,potrafią nieść swoje słabości, przezwyciężać je w swoim tempie.
mają poczucie humoru, troszczą się o swój wygląd, zdrowie,
w ramach troski o siebie pozwól sobie na radość
ze swoich sukcesów nawet małych
Poprzez takie postawy i działania człowiek dojrzewa, doświadcza wartościowości, wpływa na swoje istnienie, bycie. Dojrzały człowiek cechuje się mądrością i pewnością siebie (potrafi być słusznie dumny). Emanuje swoją postawą na innych (w pracy, w rodzinie, w towarzystwie). Można powiedzieć wówczas, że wartość rodzi wartość.

Scroll to Top