warto marzyć i cieszyć się życiem …

Trzeba marzyć. Zamiast mieć poczucie lęku  …

Trzeba odwagi – i podjąć nowe decyzje…

Warto marzyć. Choć marzenia spadają jak liście… czasem zdeptane przez los …pozostają tylko  wspomnienia

Czasem z wiosną marzenia rozkwitają jak pąki kwiatu…

Marzenie są jak Kartki dat z kalendarzy. Jak kartki pamiętnika…

Kiedy szaro i mgliście… ponuro wieczorne chłody … Trzeba marzyć. I mieć nadzieję… W chłodnej, pustej godzinie.trzeba mieć nadzieję…

Trzeba marzyć i na swój los się odważyć, podjąć nowe decyzję … odwagi… Lepiej doświadczyć…  nauczyć się… marzyć

warto marzyć i cieszyć się życiem …

Scroll to Top