światło jest w Tobie

Światło na niebie opowiada historię słuchaj głosu Ziemi
opowiadają historię wędrówki rodzaju, ludzkiego który się zgubił i zapomniał, co jest święte co czyste
Matka woda przynosi jej przesłanie
Obudź się ziemio przypomnij sobie nasz obrządek narodzin należący do Ziemi
obudź się
nie pozwól przespać piękno i duchowości
Jeśli wkrótce nie wrócisz do domu
W takim razie nie zostało już wiele czasu
Nie zostało już wiele czasu, zostało już niewiele czasu
Powiedziała, matka moje drogie dziecko, nie martw się o mnie
Szybko dochodzę do siebie dzięki śpiewowi ptaków i miłości drzew
Z modlitwami poruszającymi się po Ziemi odzyskuję równowagę z Twoimi łzami pragnieniem twej duszy pamiętaj o swoich pieśniach, nie skupiaj swojej energii na ratowaniu mnie
Słuchaj, słuchaj, słuchaj i ucz się
Najpierw wprowadźmy zmianę do swoich serc, i duszy do powrotu do swego wewnętrznego domu
My wszyscy, przodkowie, gleba, woda, rośliny, powietrze i zwierzęta
Nazywają was ludźmi, abyśmy mogli was uratować
O święte piękno, o święte piękno odrodzone w nas
Otwórz swoje serce na to, czym naprawdę jest miłość i wdzięczność
Byłeś kochany przez cały czas, zawsze byłeś i zawsze będziesz
Przez nas wszystkich, których myślisz, że ratujesz
Obudź się, wróć do domu, otocz opieką swe wewnętrzne dziecko przytul i ukochaj je to jakby powrót do Życia do swego wewnętrznego domu

Scroll to Top