świadomość, miłość, wdzięczność -harmonia

W  TOBIE  JEST SIŁA   SPOKOJU 

 Zatrzymaj się ze mną… i rozważ jestem przybyszem, gościem na ziemi. 

Odpowiedz sobie? Jesteś szczęśliwy? Dlaczego tu jestem? Jaki jest cel mojego istnienia? Jestem gościem na tej ziemi. Jestem  jak wędrowiec, który co dzień wybiera swą drogę obiera cel. Oto jestem  tu i teraz  wyjdź na zewnątrz i patrz, jak chmury wznoszą się na niebie. Zwróć uwagę na ogrom  wszechświata. Każdy może żyć lub być w innym kraju, na innym kontynencie, żyć i znać różne kultury, różne języki, różne religie i wierzenia. Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, na które patrzysz., świeci nam to samo słońce i księżyc…. słyszysz ten sam szelest porannych gwiazd. Każdy z nas szuka  drogi. Zanurz swe dłonie wodzie i pozwól jej  przepłynąć przez palce. Poczuj delikatność wody, i zrozum, że w jej łagodności jest także potężna siła, która może być nie do powstrzymania i sprowadzić wszystko na swoją ścieżkę. Delikatność letniej bryzy do potężnej siły huraganu lub delikatny deszcz  do potężnej siły burzy, piękna i mocy natury ukazuje się nam każdego dnia. To jest stworzenie, a ty jesteś częścią tej natury, która może być albo łagodnym delikatnym istnieniem, albo może być siłą, która może poprowadzić Twoje życie w kierunku, w którym kroczysz. Wystarczy być dobrym człowiekiem. Jesteśmy tutaj jako połączenie z całym stworzeniem, tutaj, aby uczyć się i zdobywać wiedzę ,by zdobyć wykształcenie, potem znaleźć pracę, następnie oszlifować i udoskonalić  swoje fachowe umiejętności, doświadczać wszystkich aspektów bycia człowiekiem. Weź na siebie wszystkie te lekcje, których uczymy się. Jesteśmy posłani, aby dawać i otrzymywać miłość. Jesteśmy, by doświadczać wspaniałości samego życia, mieć nadzieję, rozwinąć duchowość tej Ziemi i uczynić ją lepszym miejscem dla istnienia wszystkich żywych istot na niej. Wizualizuj proces zamierzenia, urzeczywistnienia  zgodnie  w myślach i działaniu systematycznie i spokojnie.  Nie należny się spieszyć wszystko zdążysz w swoim czasie, by osiągnąć wzrost doskonałości każdy z nas ma ogromna siłę wewnątrz siebie. Nie trzeba daleko szukać,  masz w sobie możliwości, wewnętrzne rezerwy, ale przez swoje,, ja”  są głęboko zablokowane. Nabierz pokory. Pozwól sobie Żyć w zgodzie z samym sobą. Jesteś zdolny do tworzenia dzieł sztuki – uwierz  w siebie. Jesteś zdolny do  osiągania wybitnych rezultatów  w  twoim życiu. pozwól sobie na to. Zwróć się do twojej duszy, ona ma dostęp do wszelkiej wiedzy i osiągnięć.  Uwierz w siebie jesteś, zdolny do wszystkiego… jesteś wspaniały/ła, drogocenna perłom, cząstka wszechświata oddziel umysł od duszy poczuj wolność odzyskaj harmonię, nie walcz sam z sobą.  pokochaj siebie swe wewnętrzne dziecko. Namaste Joanna

Scroll to Top