Rozwój duchowy …

Rozwój duchowy …

Wszelkie praktyki duchowe, zarówno medytacja, jak i modlitwa czy kontemplacja, mają na celu rozkwit życia wewnętrznego człowieka, pozwalając mu doświadczać więzi w wyższą z rzeczywistością. Co do zasady ta więź ma nas uszlachetniać; otwierać drogę do rzeczy wykraczających poza pojmowanie zmysłowe i intuicyjne.

Każde zdarzenie w życiu człowieka jest częścią jego duchowej ścieżki,.Każda myśl i decyzja jest jednym krokiem.na drodze przeznaczenia Nie ma zdarzeń pozbawionych znaczenia, choć niektóre wydają się ważniejsze i bardziej doniosłe, a inne przemykają prawie niezauważone.inne trudne , przeciwności losu nie zawsze to co chcemy Każdy krok jest potrzebny, by dotrzeć do celu. zamiary decyzje to pozwól sobie na szczęście. Świadome działanie
To poznawanie i kształtowanie swojej prawdziwej natury. to proces wewnętrznych przemian prowadzących do jak najlepszego zrozumienia istoty całego wszechświata i wszystkich znajdujących się w nim rzeczy. zrozumienia siebie…

To pielęgnacji swojego wewnętrznego ogrodu. Jest wiosna przytnij spróchniałe gałęzie drzew krzewów , przygotuj miejsce na rzeczy nowe wyrwij chwasty, aby kwiaty mogły rosnąć. a ty zachwycisz się ich pięknem… Byś miał/ła

Mam dość siły, by czerpać nadzieję, radość na niej budować. … Namaluję obraz na niebie, na powietrzu, na wodzie, we mgle,. W złocie piasku wyrzeźbię to ma wiara jest silna to moje życie na petardzie

Scroll to Top