Przyjacielu – Pamiętaj  Z Bogiem zawsze jest więcej, dalej, głębiej…

Miłość i przebaczenie  wypala w mym sercu wszystko co oddzielało mnie od świętości  me serce raduje sie wolnością mantra, meditazione, cantate   ma dusza śpiewa i tańczy niech się dzieje i darzy. Bez nieustanie – trwam i słucham  co w ciszy  powie mój Stwórca.  Życie jest dla mnie zaproszeniem zarówno do wejścia w głąb samego siebie, jak i do zasłuchania się w żyjącego  Boga w przyrodzie.

Wszyscy mamy wielką potrzebę kochania i bycia kochanym.

To nie tylko zdolności, ale też nasza osobowość i wrażliwość to nasze powołanie, to nasz cel. Jesteśmy jego dziećmi.  Realizując się w pełni, sprawiamy, że On może być jeszcze bardziej obecny  codziennym  życiu każdego człowieka. Wszystko, co czynimy, jest pomnażaniem miłości i Jego  chwały…

Pamiętaj  Z Bogiem zawsze jest więcej, dalej, głębiej.

Każdy z nas ma zapisaną  tęsknotę za Bogiem będącym jednym wielkim kochaniem. Wierność Bogu w najmniejszych rzeczach, życie z pasją i wykonywanie nawet swoich obowiązków ze świadomością, jest drogą do świętości. dlatego najbliżej Niego jesteśmy, będąc sobą. To, co nazywamy człowieczeństwem, jest tak naprawdę cząstką Boga w nas.  Tą cząstkę mamy w sobie , którą odkrywam dzisiaj na nowo, niesamowita życiowa energia, pasja i nadzieja. A jak często zagłuszamy ją.  Nie bądź porażony zwątpieniem, które dotyka nas po wielu życiowych doświadczeniach. To hartuje nasza wielkość, wierność i wytrwałość uczy nas pokory.  Uważam  właśnie, to  uczy nas, że da się zrobić tylko tego, czego się nigdy nie próbowało zrobić wytrwać i odnieść zwycięstwo , a nie ponieść klęskę.  W swoim życiu pragnę  realizować   radykalny entuzjazm. czyli „natchniony przez Boga, zanurzony w Nim”. tylko radość i siła, i właśnie  z tą świadomością możesz  zmienić swój  świat, swoja przestrzeń .  uczynić swoje życie  trochę lepszym.

Takich ludzi kocham i szukam. wiecznych poszukiwaczy szczęścia miłości by stać sie lepszym niż wczoraj.  Ludzi którzy  nie boją się  świata, bo ten został stworzony przez Boga. którzy Kochają świat, bo w Nim ukryty jest Stwórca. Przyjacielu  Bądź zakochany w życiu, bo życie wszystko stworzenie pochodzi  od Stwórcy.  nie szukaj nieba gdzieś w zaświatach niebem dla ciebie jesteś ty sam i przestrzeń którą tworzysz dla siebie, Cisza  dla  w świecie zgiełku największym skarbem.  Czasem  bywa bolesna, ale zawsze jest przemieniająca, przynosi oczyszczenie i sprawia, że możemy stanąć przed Bogiem z samym sobą. Cisza jest powiem szczególną przestrzenią wchodzenia w intymny kontakt z Bogiem. Jest stanem, który może nas naprawdę wiele nauczyć,jeśli nie uciekniemy od niej.

tylko w nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła”. [Iz 30,15]

Scroll to Top