Pozwól sobie na postrzeganie piękna…

Każdy z nas patrzy na świat przez pryzmat tego, co ma w sercu… Pozwól sobie na postrzeganie piękna które wpływa na wyobraźnię, na spokój wewnętrzny spójrz na poziomie serca, że piękno i miłość niezbędna w głębszym poznawaniu świata. Oto ćwiczenia, które pomogą ci dostrzegać piękno w małych rzeczach… ograniczają, każą przystosowywać się do norm, budzą nieufność do świata… pozwól sobie uwolnić się od tych przekonań nie ufności i leku i powrócić do stanu czystości … kup sobie piękny zeszyt i wpisuj do niego ważne i piękne momenty z życia …To od nas zależy, jak widzimy świat, otwórz oczy wewnętrzne serca swej duszy. Możesz budzić w sobie radość albo przerażenie, lęk lub spokój wewnętrzny huragan myśli lub niezgłębioną ciszę w zależności od tego, czy kierujemy się miłością, czy lękiem. Oto ćwiczenia, które pomogły mi dostrzegać piękno w małych rzeczach.
Bądź jak dziecko
dziecko w swej niewinność dostrzega to co dorosły nie zauważy, nie dostrzeże piękna wokół siebie zachwyci dziecko patrzy z poziomu serca z prostota dziecka dostrzega piękno. nawet w kałuży dostrzeże tęczę, w pajęczynie z kroplami rosy ujrzy diamenty, policzy kropki na biedronce, Nie tłumi radości, ani szczęścia, ani złości wyraża uczucia… Dzieci są autentyczne, ale też otwarte. Uczmy się od nich zachwytu. Kiedyś też tacy byliśmy, zmieniamy się procesie dorastania, przyswoiliśmy sobie wiele przekazów, zakazów które nas ograniczają, dorośli każą przystosowywać się do norm, budzą nieufność do świata. Często gdy dojrzewamy, przyswajamy sobie błędne idee i tracimy kontakt z wewnętrzną mądrością. Pozwól sobie na zmiany powrócić do stanu czystości duchowej, w którym naprawdę siebie kochałyśmy. Musimy przywrócić cudowną niewinność życia i stopniowo odzyskać radość istnienia, tę samą, którą czuje dziecko w stanie zachwytu i zadziwienia. pozwól sobie na to a będziesz szczęśliwym…

Scroll to Top