Miłość i przyjaźń jest jak tlen;-siłą napędową w działaniu w myśleniu ,siłą w podejmowaniu decyzji, ich siostrą jest uczciwość , a bratem – zaufanie

Miłość, przyjaźń, uczciwość, zaufanie są źródłem ogromnej siły, wzmacniają bowiem …. decyzje – twoje zasługi i porażki, nauczą cię jak lepiej działać i postępować ..
Człowiek nie może żyć bez miłości. Miłości zaspokaja potrzeby więzi, uczucia
Życie bez miłości pozbawione jest sensu,
Życie jest poto ,by dawać,nie jest po to by ciągle brać, nie jest po to by bezczynnie ciągle stać,
nie zrobić kroku na przód, aby żyć trzeba samego siebie dać.. Myśli i uczucia, idee i przekonania, nadzieje i marzenia zmieniają nasze ciało, okoliczności, siła miłości jest tak potężna, że może. Nie możemy siedzieć z założonymi rękoma i bezczynnie patrzeć na to, co się dzieje.
Nie znajdziemy w świecie tego, czego nie odkryliśmy w sobie. miłość nas przenika i zmienia. Stajemy się łagodniejsi, czyści.otwarci To ona pozwala wyzbyć się zła, odnawia, leczy i odbudowuje wnętrze człowieka.
Odbudowuje i wzmacnia każdego z nas …Nasze Boże Narodzenie Miłość Bezwarunkowa narodziła się jako dziecko Światła i Ciemności. ….. który umożliwia ci obserwację swoich reakcji, zachowań, myślenia. …. By działanie energii było mocniejsze – podejmij decyzję: O TO jestem …. To naprawdę jest automatyczny proces, który staje się główną napędową siłą ewolucji.
Nie zmienimy się siłą naszej woli.
Nie zmieni nas upływ czasu.
Zmieni nas miłość, Miłość do nas przychodzi ,wszystko zaczyna sie od myśli .czekamy by objawiła się miłość przynosząca nadzieję ….
a SŁOWO CIAŁEM SIE STAŁO

Uważaj na swoje myśli, bo stają się słowami
Uważaj na swoje słowa , bo stają się czynami
Uważaj na swoje czyny, bo stają się przyzwyczajeniami
Uważaj na swoje przyzwyczajenia, bo stają się twoim charakterem
Uważaj na swój charakter, bo on będzie twoim przeznaczeniem….

https://skwarlinska-masaze.pl/my-dear-friend/

Scroll to Top