Fundament zaufania


Uniwersalnym kluczem do szczęścia jest

fundament zaufania. Trzeba je znaleźć je w sobie, a potem wobec innych. Nie zdobędziemy zaufania nie ufając sobie. Zaufania nie możemy sobie narzucić. Musimy nie tylko wierzyć, że jest ono możliwe, ale i umieć do tego doprowadzić. Drogą do Zaufania jest otwartość, u ważność na drugiego człowieka oraz empatia.

Zrozumienie ludzkich serc zdarza się. Często poświęcamy się naszemu związkowi, że tracimy poczucie niezależności. Obarczamy winą partnera. Ale Czy to  Jego wina ? Nie. Zwykle przyczyna tkwi w nas samych. Zachwianie równowagi pomiędzy potrzebą bliskości z drugą osobą, a poczuciem niezależności i wolności wpływa negatywnie na nasze relacje. Zdrowy związek pozwala zachować równowagę pomiędzy potrzebą bliskości z drugą osobą, a potrzebą niezależności i wolności. Jednym z fundamentów dobrego związku jest zaufanie…Zrozumienie i życzliwość osób które szanujemy i kochamy.
Warto mieć motywację i świadomość, rozmową i wsłuchaniem się w potrzeby innych …budować zaufanie.
Warto urzeczywistniać teraźniejszość trzeba stworzyć warunki, aby jedno i drugie było możliwe.

Scroll to Top