Duchowe uzdrawianie to po podróż duszy do źródła

Duchowe uzdrawianie jest dla mnie częścią podróży mojej duszy do źródła.

To bogactwo przestrzeni pokoju. To mój Bóg.  To radość i miłość z której czerpię siły by co dzień dzielić się darem, by świadomie oczyszczać przepływ energii boskiej natury w  ludzkich sercach, w stworzeniu, w przyrodzie tam gdzie zaistnieje potrzeba.   By pomóc innym w emocjonalnych problemach i fizycznym niedomaganiach.  Duchowe  uzdrawianie to bezwarunkowa miłość  to współczucie, autentyczność wewnętrznych i zewnętrznych zamiarów aby osiągnąć prawdę w sobie  by zharmonizować całość, która jest w nas. Bóg daje nam łaskę by wyzbyć się ludzkich poziomów ego, pożądania pieniędzy, chciwości nieczystości by osiągnąć prawdę w nas samych.

Znajdź w sobie ten duchowy obszar i pielęgnuj w nim dobre ziarna by z nich wyrosły

kwiaty czystej duchowości.

Czym jet bezwarunkowa miłość?  To najczystsza miłość do innych, nie szuka rodzaju wynagrodzeń  za okazane uczucie jest delikatna, cierpliwa, miła, wrażliwa.  Nie wywodzi sie z decyzji wywodzi sie z serca jest to duchowa świadomość w codziennym życiu nie unosi sie dumą nie jest wyniosła jest cicha i pokorna.

  Serce zatapiając się czując bicie serc oplatuje mnie to jest moc pięknej miłości niczym szelest porannych gwiazd jak krople rosy na spragnioną ziemie jest jak miłość Boga w nas kwiat czystej duchowości.

Scroll to Top