Droga życia od zakochania do miłości…

Bóg jest w każdym człowieku w Tobie i we mnie  poznanie samego siebie jest pewniejszą drogą pozwól sobie na pokój w twym sercu a on zawsze będzie w tobie i w każdym dobrym człowieku.takiego człowieka wysłuchujemy z drżeniem serca, bo często oznacza ona nasze dalsze „być, albo nie … Na każdym niemal kroku jest nam potrzebna. wiara i ufność dziecka …kiedy było mi ciężko dostałam odpowiedź…  Ten niezwykły list pokaże Ci, jak bardzo jesteś dla Niego ważny.

Moje Dziecko!

Może Mnie nie znasz, ale Ja wiem o Tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz, kiedy wstajesz i znam wszystkie Twoje ścieżki (Ps 139,1-3). Nawet Twoje włosy na Twojej głowie są policzone (Mt 10,29-31), zostałeś stworzony na Mój obraz (Rdz 1,27).

Znałem Cię jeszcze zanim się począłeś (Jr 1,4-5), wybrałem Cię, gdy zaplanowałem stworzenie świata (Ef 1,11-12). I nie jesteś pomyłką, a Twoje dni zostały zapisane w mojej księdze (Ps 139,15-16). Wyznaczyłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce gdzie będziesz mieszkał (Dz 17,26), kształtowałem Cię już w łonie Twojej mamy, spójrz jak cudownie jesteś stworzony! (Ps 139, 13-14) Od Twojego poczęcia jestem nieustannie przy Tobie (Ps 71,6)

Chcę wylewać na Ciebie swoją miłość (1 J 3,1), ponieważ jesteś Moim ukochanym dzieckiem, a ja Twoim Ojcem (1 J 3,1). Każdy dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode Mnie (Jk 1,17). Dbam o Ciebie i mogę zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6,31-33). Umiłowałem Cię miłością na wieki (Jr 31,3), nigdy nie przestanę darzyć Cię łaskami i dobrem (Jr 32,40). Jesteś moim drogocennym dzieckiem (Wj 19,5), chcę Ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne (Jer 33,3), a moje plany na Twoją przyszłość są pełne nadziei (Jr 29,11).

Jeśli będziesz Mnie szukać z całego serca, na pewno Mnie znajdziesz (Pwt 4,29). Przychodź do mnie ze wszystkimi sprawami, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Ps 37,4). Mogę uczynić dla Ciebie więcej, niż sobie wyobrażasz (Ef 3,20).

Jestem także Ojcem, który pociesza Cię we wszystkich Twoich kłopotach (2 Kor 1,3-4). Kiedy Twoje serce jest złamane, Ja jestem przy Tobie (Ps 34,18) i noszę Cię blisko mojego serca, jak Pasterz swoją owcę (Iz 40,11). Pewnego dnia otrę z Twoich oczu wszystkie łzy (Ap 21,3-4) i zabiorę każdy ból (Ap 21,3-4).

Kocham Cię tak samo mocno, jak ukochałem mojego Syna, Jezusa (J 17,23). Posłałem Go na świat, abyś zobaczył, jak bardzo mi na Tobie zależy (J 17,26). Jezus jest Moim odbiciem (Hbr 1,3), a Jego śmierć była największym dowodem mojej bezgranicznej miłości do Ciebie (J 4,10). Zawsze jestem po Twojej stronie (Rz 8,13).

Oddałem wszystko, co kocham, aby zyskać Twoją miłość (Rz 8,32-38). Jeżeli uwierzysz w Jezusa, uwierzysz też we Mnie (J 2,23) i już nic nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rz 8,38-39). Każdy Twój powrót do mnie to okazja do wyprawienia uroczystej uczty (Łk 15,7). Czy chcesz być moim dzieckiem? (J1,12-13). Czekam na Twoją odpowiedź. Czekam na Twoją miłość. Czekam na Ciebie. (Łk 15,11-32)

Kocham Cię!
Twój Tato – Bóg wszechmogący

Scroll to Top