co to jest mantra

Wielu moich pzyjaciół pytało mnie co to jest mantra?
Mantra jest specjalnym dźwiękiem i przekazem, który stworzyła
Boskość, Tao, buddowie, święci, guru i inne rodzaje duchowych
ojców i matek, podczas swojej duchowej i energetycznej praktyki
transformującej życie. Kiedy intonowanie mantry jest powtarzane, zachodzi transformacja.
Moc i znaczenie mantr
Mantry to specjalne dźwięki, niosące konkretne informacje o wysokiej duchowej częstotliwości i wibracji. Te wysokie częstotliwości i wibracje mogą przetransformować częstotliwość i wibrację
wszelkiego życia.
Mantry niosą i przekazują miłość, przebaczenie, współczucie
i światło. Miłość roztapia wszelkie blokady i przemienia wszystko,
co żyje. Przebaczenie przynosi wewnętrzną radość i wewnętrzny
spokój całemu życiu. Współczucie podnosi poziom energii, wytrzymałość, witalność i odporność wszystkiego, co żyje. Światło
uzdrawia, zapobiega chorobom, oczyszcza i odmładza duszę, serce, umysł i ciało; oczyszcza i odmładza również duchowe, mentalne, emocjonalne i fizyczne ciało, transformuje relacje i finanse,
Cuda duchowego uzdrawiania
podnosi inteligencję, otwiera duchowe kanały przekazów, przynosi sukces w każdym obszarze naszego życia.
Mantry są zgromadzeniem duchowych darów. Gdy intonujesz
mantrę, wówczas święci oraz duchowi ojcowie i matki w Niebiosach słyszą twój śpiew i przychodzą by pobłogosławić twoje życie.
Mantry są najważniejszymi narzędziami duchowej komunikacji, służącymi do porozumiewania się ze Światem Duchowym.
Intonowanie mantr to jedna z najstarszych starożytnych praktyk. Od tysięcy lat wielcy hinduiści, buddyści, taoiści i reprezentanci innych tradycji duchowych dzielili się swoimi mantrami, by
służyły milionom ludzi.
Mantry są niezwykle potężne, ponieważ potrafią usunąć blokady duszy, umysłu i ciała w każdym aspekcie naszego życia. Chcę
się podzielić bardzo ważnym duchowym sekretem. Kiedy intonujesz mantrę, proszę, abyś w tym samym czasie wykonywał Praktykę
Przebaczenia. Praktyka Przebaczenia jest kluczem do samooczyszczania negatywnej karmy. Negatywna karma jest podstawową blokadą w każdym aspekcie naszego życia, włączając w to zdrowie,
relacje, finanse, biznes i wiele więcej. Pamiętaj, za każdym razem
kiedy intonujesz mantrę, stosuj jednocześnie Praktykę Przebaczenia. To wzmocni twój proces uzdrawiania i transformacji życia,
a także go zwielokrotni. Pozwól, że wyjaśnię to dokładnie.
Negatywna karma to zapis błędów, które popełniła dana osoba w ciągu wszystkich swoich wcieleń, włączając w to obecne
życie i wszystkie przeszłe inkarnacje. Zawiera się w niej również
negatywna karma naszych przodków. Negatywna karma naszych
przodków to zapis błędów ze strony naszych ojców i matek, które miały wpływ na podróż naszej duszy i na nasze fizyczne życie
jako ich potomka. Negatywna karma jest następstwem zabijania,
krzywdzenia, mszczenia się na innych, oszukiwania, kradzieży,
sprawiania innym bólu i cierpienia w jakikolwiek sposób.
Święte Mantry źródła dla uzdrawiania duchowego…. Praktyka Przebaczenia jest uświęconym sposobem samodzielnego oczyszczania karmy.
Samodzielne oczyszczanie karmy polega na prośbie o przebaczenie za błędy, które popełniliśmy my sami i nasi przodkowie, na
przestrzeni wszystkich wcieleń. Wszelkie nasze błędy z przeszłości zaowocowały negatywną karmą. Z powodu naszej negatywnej
karmy, towarzyszy nam ciemność. Ciemność ta może znajdować
się wewnątrz nas lub wokół nas. Ciemność może umiejscowić się
w naszym biznesie lub wokół członków naszej rodziny. Negatywna karma może wpływać na nasze zdrowie, emocje, relacje, finanse, biznes, dom, rodzinę i każdy inny aspekt życia.

Karma jest podstawową przyczyną sukcesu lub porażki
w każdym obszarze naszego życia.

Nasz sukces jest uzależniony od tego, na ile dobrze sprawowaliśmy się w poprzednich wcieleniach i w obecnym życiu. Nasze
blokady są następstwem naszej niewłaściwej służby w poprzednich wcieleniach i w obecnym życiu. Karma naszych przodków
również wpływa na nasze życie.
Jeśli otrzymałeś Boskie Oczyszczanie Karmy, zostałeś niezwykle
pobłogosławiony. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś Boskiego Oczyszczania Karmy naucz się wykonywać Praktykę Przebaczenia, aby kawałek po kawałeczku oczyszczać swoją negatywną karmę. Nawet jeśli
otrzymałeś już Boskie Oczyszczanie Karmy stosuj regularnie praktykę Przebaczenia. Praktykę Przebaczenia, podkreślając jak bardzo jest ona istotna. Osobiście doświadczyłam jej
potężnego działania. Ona jest jednym ze złotych kluczy, otwierających drzwi do rozwoju każdego aspektu naszego życia.
Kiedy zaczniesz wykonywać Praktykę Przebaczenia nie stanie
się tak, że cała ciemność natychmiast zniknie. Ciemność będzie
się cofać kawałek po kawałku. Dlatego też Praktykę Przebaczenia
należy wykonywać regularnie – każdego dnia.
Wykonując Praktykę Przebaczenia kluczowe jest uwzględnienie poniższych słów:
Droga wszelka ciemności, która jesteś obecna w moim ciele,
Proszę wybacz mi wszystkie błędy, które popełniłem
w tym życiu i wszystkich przeszłych wcieleniach,
które skrzywdziły, zraniły cię lub były formą zemsty.
Szczerze przepraszam.
Proszę wybacz mi.
Drogie wszystkie dusze i wszyscy ludzie, którzy
kiedykolwiek skrzywdziliście mnie, zraniliście mnie lub
mściliście się na mnie na przestrzeni wszystkich wcieleń,
Wybaczam wam wszystkim bezwarunkowo.

Scroll to Top